Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

در ۳۲ مین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت، روز چهارشنبه ۸ شهریور (۳۰ اوت) در همبستگی با زندانیان اعتصابی و نیز در رابطه با جنبش دادخواهی، نمایشگاهی در محل خبرنگاران در ساختمان رزیدنس پلاس در شهر بروکسل بلژیک برگزار شد.

در بزرگداشت ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي قتل عام شده در سال ۶۷ به فرمان خميني و همچنين در همبستگي با زندانيان اعتصابي در زندان گوهردشت كرج، يك نمايشگاه يادبود در كلوپ خبرنگاران در ساختمان رزيدنس پلاس شهر بروكسل پايتخت بلژيك برگزار شد.
در اين نمايشگاه دكتر آلخو ويدال كوادارس رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت، پروفسور اريك داويد كارشناس برجسته  حقوق بين المللي و خانم جولي وارد نماينده پارلمان اروپا از انگلستان از قسمتهاي مختلف اين نمايشگاه بازديد كردند.

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

دكتر آلخو ويدال كوادارس طي سخناني درباره قتل عام زندانيان سياسي بويژه اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در گوهردشت كرج  گفت:
در حال حاضر شاهد نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم ایران در رابطه با ۲۱ زندانی سیاسی که در زندان گوهردشت در اعتصاب غذا به سر می‌برند، می‌باشیم. آن‌ها بیش از یک ماه است که در این وضعیت به سر می‌برند و مراقبت‌های پزشکی را نپذیرفته‌اند و بیشترشان در شرایط بحرانی هستند. پس این وظیفه (آزادی خواهان) و مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان است تا نظر مردم ، دولتمردان، مسئولین، و کشورهای دموکراتیک جهان رو به این موضوع جلب کنند. رژیم ایران همواره از استراتژی سرپوش گذاری برروی مسایل با غالب کردن سکوت خبری استفاده می‌کند.

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

پروفسور اريك داويد نيز طي سخنان كوتاهي در اين نمايشگاه ضمن ابراز همبستگي با زندانيان اعتصابي گوهر دشت كرج و تقدير از پايداري آنها اظهار داشت:
مبارزه مجاهدین خلق ایران يك ارزش است و بايد مورد توجه و حمایت قرار بگیرد. چرا که این مبارزه برای آزادی بیان است ٬مبارزه علیه بنیادگرایی مذهبی  است و  ارزشي در راستاي رعایت قوانين انساني و حقوق بشر است. از اين جهت مبارزه مجاهدين خلق ايران برای من  بسیار با ارزش میباشد و باید این پرنسیب را  در ایران و جهان ارج  گذاشت و پشتیبانی کرد با توجه به شرایط بي قانوني حاكم بر ايران، اینگونه نمایشگاهها و فعاليتهاي شما،  بسیار موثر  است که ميتوانيد واقعيت آنچه كه در ايران ميگذرد را به جامعه بين المللي و افكار عمومي برسانيد و بخصوص اين نمايشگاه در کناردفاترکمیسیون و اتحادیه اروپا  ميتواند صداي مردم شما باشد و جنايات رژيم ايران را  به تصویر بکشد. این مبارزه مقدس حتی در شرایط سخت، بايد همچنان ادامه داشته باشد و بسيار با ارزش است.   
شما بدانيد كه تنها نیستید. بدليل پشتكار شما در مبارزه ، وجدانهاي بيدار از شما حمايت ميكنند.  

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

در اين نمايشگاه همچنين چند تن از زندانيان سياسي كه بتازگي از جهنم آخوندي خارج شده و در خارج كشور به مقاومت ايران پيوسته اند شركت داشتند و مشاهدات خود را از جنايات رژيم در زندانهاي حكومت آخوندي، براي بازديد كنندگان بازگو كردند.

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

شهروندان بلژيكي و حاميان مقاومت ايران ضمن بازديد  از نمايشگاه ، قتل عام زندانيان سياسي را محكوم كردند و خواستار انجام تحقيقات حول اين جنايت و محاكمه سران و عوامل دست اندركار قتل عام زندانيان سياسي شدند آنان همچنين همبستگي خود را با زندانيان سياسي اعتصابي در گوهردشت كرج  اعلام كردند.

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج

بروکسل - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج