Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

به زندانیان سیاسی ایرانی در اعتصاب غذا

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد که از سالها قبل موضوع حقوق بشر در ایران و امید به آزادی، دمکراسی و صلح برای مردم ایران را دنبال میکند، به تعهد و به مبارزه شما که بدون خشونت و با ظرفیت بالای فداکاری بر علیه شکنجه و اذیت و آزار این رژیم، هدایت می شود درود می فرستد.
ما پارلمانترهای ایتالیایی از چند هفته قبل از وضعیت شما و از مقاومت شما مطلع شدیم و طی فراخوانی از مقامات ایتالیایی، اروپایی و سازمان ملل درخواست کردیم که از رژیم ایران بخواهند که حقوق بشر شما که در چهارچوب حقوق بین المللی الزامی است را محترم شمارد که آنهم روند عادلانه و محترم زندگی، سلامت و کرامت شما زندانیان می باشد.
می دانیم که شما تحت کنترل شدید و مانیتورینگ می باشید و دوربین های مدار بسته و وسایل شنود در همه جا کار گذاشته شده است. پنجره های بند با ورقه ای فلزی پوشانده شده و تمام دربها و منافذ را جوشکاری کرده اند تا هوا جریان نداشته باشد و از داشتن آب آشامیدنی، تلفن دستی و نیز دیدارهای خانوادگی منع شده اید و بعضی از شما ها تا ۱۲ روز در سلول انفرادی حبس بوده اید.
همچنین در نزد همه ارگانهای ذیربط موضوع قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی که از طرف رژیم در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت را مطرح کرده و شکایت نمودیم.
ما ضمن محکوم کردن قاطعانه جنایات رژیم ملاها، همبستگی و حمایت کامل خودمان را با شما ابراز می نماییم. ما بعنوان پارلمانترهای ایتالیایی از شما درخواست داریم که اعتصاب غذای خود را بشکنید، و به تعهد خودمان تا زمانیکه خواسته های بر حق شما بر طبق نرمهای حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گیرد پای می فشاریم.
رئیس کمیته: آکیله توتارو نماینده پارلمان ایتالیا
رؤسای مشترک: کارلو چیچولی – الیزابتا زامپاروتی
دبیر کمیته: آنتونیو استانگو
رم ۳۰ اوت ۲۰۱۷