Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کشمکش بر سر وزیر زن و رو شدن عمق زن ستیزی آخوند روحانی

به دنبال فضاحت ترکیدن بادکنک «حقوق زنان» و قولهای آخوند روحانی در جریان نمایش انتخابات برای «بهره گیری از توان زنان فرهیخته در کابینه»، موج جدیدی از کشمکش بین باندهای موسوم به اصلاح طلب و اطرافیان آخوندی روحانی در گرفته است. در جریان این کشمکشها عمق زن ستیزی آخوند روحانی و شرکای سیاسیش برملا شده است. آنان به روش معمول دجالگرانه خود توپ راه نیافتن زنان رژیمی معتقد به ولایت فقیه به کابینه را در زمین خود زنان انداخته اند.

یک روزنامه حکومتی از باند موسوم به اصلاح طلبان تحت عنوان «شاید کدورت اصولگرایان دلیل عدم معرفی زن باشد» به نقل از صادق زیبا کلام نوشت: «احتمال دارد خود روحانی بنا بر مصالحی نخواسته است که وزیر زن در کابینه‌اش وجود داشته باشد چرا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان و برخی دیگر را به وجود آورد عده‌ای معتقدند خود روحانی یک اصولگرای محافظه‌کار است و اعتقادی به حضور زنان ندارد. (آرمان- ۲۱ مرداد).

عارف سرکردّه باند موسوم به «فراکسیون امید» در مجلس ارتجاع توپ را در زمین خود «زنان» انداخت و از جمله گفت:«برای رسیدن به جایگاه اصلی زنان باید تشکل‌های زنانه ایجاد شود». وی در مورد این که در کابینه آخوند روحانی «زنی وجود ندارد» افرود: «این همه به خاطر دولت نیست. باید بررسی شود که ریشه کجاست؟ بخشی از مشکلات هم متوجه زنان است». (ایران – ۲۱ مرداد)

شهیندخت مولاوردی که از روی صندلی «معاون رئیس جمهور» به صندلی«دستیار در امور حقوق شهروندی» جابجا شده نیز خود زنان و «باورهای قالبی و سنتی» را به جای خوی زن ستیزانه نظام ولایت فقیه مقصر خواند و گفت: «امروز ما شاهد هستیم که هنوز زنان نتوانسته‌اند به جایگاهی که باید و شاید دست پیدا کنند. زنان هرگز نتوانسته‌اند در جنبش‌ها به صورت واقعی حرکت کنند... تغییراتی که در سطح دانش و مهارت زنان به وجود آمده متاسفانه نتوانسته وضعیت زنان را بهبود بخشد و باورهای قالبی و سنتی اجازه نداده که نقش زنان پذیرفته شود».

وی افرود «ما بعضا متهم می‌شویم که دنبال وکیل و وزیر شدن زنان هستیم، خیر این چنین نیست». مولاوردی در پایان اظهاراتش بار دیگر «همکاری شبکه یی در زنان» را مقصر حذف زنان از کابینه خواند و گفت: «من شاهد هستم که تلاش‌های زیادی برای بکار گیری زنان انجام گرفت اما چه کنیم که نشد و هنوز نقطه سر سطر هستیم. همکاری شبکه‌ای را بین مردان به خوبی مشاهده می‌کنیم که باید این ویژگی در زنان هم وجود داشته باشد».(ابتکار- ۲۱ مرداد)