Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

با اوج گیری جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و مفتضح شدن فیلمسازیهای حکومتی و سفارشی خامنه ای، رسانه های حکومتی گزارشی از نشست بررسی بازنمایی چهره مجاهدین در سریالهای تلویزیونی، منتشر کرده اند که حاکی از بسیج مهره های اطلاعاتی رژیم برای مقابله با استقبال اجتماعی از مجاهدین است.

یک رسانه حکومتی در گزارش خود از این نشست می نویسد: محمد صادق کوشکی با طرح این سؤال که چه لزومی دارد به مجموعه‌ای مانند سازمان مجاهدین خلق در تلویزیون پرداخته شود، گفت: تقریباً در برنامه‌های صدا و سیما خیلی کم به این سازمان پرداخته شده است وی با بیان این که در دهه هفتاد سیاست این بود که اسم این سازمان در رسانه‌ها برده نشود، گفت: ما باید در مورد سازمان مجاهدین خلق آنقدر اطلاعات به مردم می‌دادیم که در مورد اعدام‌های سال ۶۷ کسی شبهه اعدام نمی‌داشت.

این مهره اطلاعاتی که از بازجویان کهنه کار رژیم است، گفت: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۶ اعدام‌های سال ۶۷ جزو چهار شبهه رایج در کل دانشگاه‌های ایران بوده است در حالی که در آن سال‌ها به هیچ وجه این شبهه در میان مردم جامعه مطرح نبود و این که این شبهه امسال مطرح شد هوشمندانه بود زیرا نسلی که آن زمان دانشجو بود و امروز طبقه متوسط را تشکیل می‌داد شبهه‌ای را می‌شنید که در آن سال‌ها در ذهنش تثبیت کرده بودند و این طور نبود که تیری در تاریکی بیندازند.
کوشکی مهره اطلاعاتی رژیم افزود: همان کسانی که در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ این شبهه را در میان دانشجویان مطرح می‌کردند امسال هم آن را در بحث انتخابات مطرح کردند.
فضیحت فیلم سازی رژیم علیه مجاهدین برای مقابله با جنیش دادخواهی و استقبال جوانان از مجاهدین به حدی است که ولی فقیه ارتجاع چندی پیش مجبور شد ضمن دیدار با تولیدکنندگان فیلم حکومتی ماجرای نیمروز، نقش خود را در فیلم سازی علیه مجاهدین برملا کند.

یک رسانه حکومتی دیگر در گزارش خود از نشست مهره های اطلاعاتی حکومت آخوندی که در قالب یک اقدام کارشناسی برگزار شده است، می نویسد: محمدرضا خوشرو در جایگاه دبیر علمی این نشست گفت: ما یک مشکلی داشتیم که نسل جوان ما سازمان مجاهدین را کمتر می شناختند و با افکار و عملکردشان آشنایی نداشتند و به همین خاطر ما آسیب هایی را از این بابت دیده ایم که در جریان فتنه ۸۸ جوانی که به نتیجه انتخابات اعتراض دارد، ناگهان سر از اردوگاه اشرف در می آورد.
خوشرو علت گرایش جوانان به مجاهدین را به دلیل عدم شناخت این سازمان دانست و گفت: کار کردن در رابطه با شناساندن مجاهدین بسیار ضروری و مهم است.

این رسانه حکومتی با نقل اظهارات کوشکی مهره اطلاعاتی رژیم در مورد فضیحت فیلمسازیهای قبلی رژیم که جعلیات آن حتی در درون رژیم نیز اعتراضاتی را برانگیخت، می نویسد: کوشکی اظهار داشت: اگر کسی به هر دلیلی به سازمان منافقین پرداخت باید واقع نمایی کند و توالی تاریخی را رعایت کند و اگر می خواهیم در رابطه با سازمان فیلم بسازیم هر چقدر که اتفاقات تاریخی دقیق تر ساخته شود باور پذیری کار بالاتر می رود.
خبرگزاری حکومتی رسا، سپس اظهارات یکی از کارگردانان رژیم که درجریان فیلمسازی، برسر وارد کردن مطالب مجعول و فحاشی کردن علیه مجاهدین، با سرکردگان امنیتی خامنه ای دچار اختلاف شده است، می نویسد: کارگران فیلم نفس افزود: سازمان مجاهدین هواداران زیادی بعد از انقلاب پیدا کرد ... من در این فیلم فحش به سازمان مجاهدین خلق ندادم ولی توقع ارگان های امنیتی این بود که من فحش به مجاهدین بدهم و می گویند تو طرفدار مجاهدین بودی.
وی افزود: خیلی از افراد حتی در سطح حکومتی با این شعارهای ظاهر فریب کار خود را پیش می برند.