Instagram

عکس گرفتن پی درپی نمایندگان مجلس آخوندی با موگرینی در نمایش تحلیف آخوند روحانی، به مخاصمات درونی باندهای رژیم دامن زده است.

کیهان خامنه‌ای در صفحه اول خود با چاپ عکسهای سلفی موگرینی با اعضای مجلس رژیم با تیتر درشت و مسخره کردن دعاوی روحانی در نمایش تحلیف در مجلس ارتجاع نوشت: این نمایندگان می‌خواهند پاسخ مادر تحریمها را بدهند؟!
کیهان افزود: انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان موبایل به دست و ذوق‌زدگی آنها برای گرفتن سلفی با موگرینی در دل خود معنای تلخی را نهفته داشت و آن نمادی از واقعیت فرامتن برجام بود: آنها برای عکس یادگاری با ناقضان برجام، به شکل تحقیرآمیزی صف می‌کشند!
حبیبی دبیرکل باند مؤتلفه گفت، عکس سلفی نمایندگان با موگرینی حقارت‌آمیز بود.

روزنامه سپاه پاسداران هم نوشت: سلفی گرفتن با یک زن در حالی که از سر و کول هم بالا می‌روند و گوشیهایشان را به سمت او گرفته‌اند، با نیشهای باز که ته گلوی برخی‌شان را می‌توان دید، آن هم با زنی که مسئول سیاست خارجی کشورهایی است که ما را تحریم کرده‌اند و همین چند روز پیش موشکهای ماهواره‌بر ما را به شورای امنیت بردند، اوج بی‌غیرتی بود. (جوان ۱۶ مرداد ۹۶)

در مقابل یک رسانه باند روحانی نوشت: آبروریزی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا بین‌المللی شد.
گاردین نوشت: مسابقه در پارلمان برای سلفی گرفتن با موگرینی.
دیلی تلگراف هم نوشت: دیپلومات ارشد اتحادیه اروپا غافلگیر شد.
بازفید هم نوشته، سر و گردن این گروه از نمایندگان برای سلفی با موگرینی بالا و پایین می‌رفت. (انتخاب ۱۶ مرداد ۹۶)
در همین حال، یک عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس رژیم اعلام کرد: هیأت نظارت در اولین فرصت سلفی نمایندگان با موگرینی را بررسی می‌کند. (فارس ۱۶ مرداد ۹۶)

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم با نگرانی از هشدارهای بین المللی در مورد نقض روح برجام توسط رژیم تأکید کرد: ما هیچگاه برجام را متوقف نخواهیم کرد و اگر آمریکاییها فکر میکنند که میتوانند هزینه توقف برجام را به نظام تحمیل کنند بدانند که نقشه آنها نقش بر آب میشود.
وی که قبلا از دلواپسان جدی برجام بود، اضافه کرد: برجام به تأیید شورای امنیت، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و استقبال جامعه جهانی رسیده است و نظام نیز با عمل به تعهداتش به برجام پایبند است.