Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

تلویزیون تحت امر خامنه ای در ادامه سلسله برنامه های پراز ترس و نگرانی خود درباره گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس که آن را استمرار حماسه فروغ جاویدان و تهاجم ارتش آزادی توصیف می کند، به حمایت فزاینده از مجاهدین و دادخواهی خون شهیدان قتل عام۶۷ در داخل کشور اذعان کرد.

تلویزیون رژیم:‌ «در دورهمی چندی پیش در بورژه در حومه پاریس برگزار شد. دورهمی با حضور مقامات سابق غربی سناتورها و فرماندهان نظامی امریکا, نمایندگان معارضان سوری و این چهره, ترکی فیصل, شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات این کشور. اینها همصدا با مجاهدین براندازی نظام ایران را خواستار شدند و از این گروه تروریستی قدردانی کردند.
جولیانی: ما هم مثل شما معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید برود.
گزارشگر: و در این میانه جماعتی در داخل, جاهلانه همتشان را بر این گذاشتند تا به حافظه تاریخی این ملک گرد نسیان بپاشند».