Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت روز یکشنبه ۸ مرداد  طی بیانیه یی به محاکمه آمران و عاملان قتل عام ۶۷ فراخوان دادند.

در این بیانیه آمده است: «در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد ماه سال ۶۷ در شرایطی که آمران و عاملان آن در مناصب بالای حکومتی صراحتا به جنایات خود اعتراف کرده و بعضا به آن کشتار و قتل عام افتخار نموده اند و قاتلانی همچون وزیر اطلاعات وقت فلاحیان میگوید: حتی اگر کسی که تنها نشریه ای را خوانده بود محکوم به اعدام بود و متاسفانه دنیا تا کنون در برابر آن ساکت بوده...
ما زندانیان سیاسی که هم اکنون هم شاهد نقض گسترده حقوق بشر در زندانهای این حکومت هستیم،‌ صمیمانه از اقدامات بی وقفه دست اندرکاران جنبش دادخواهی و بخصوص تلاشهای خستگی ناپذیر خانم رجوی در راستای به محاکمه کشاندن همه آمران و عاملان آن قتل عام سبعانه قدردانی می کنیم و در همین راستا از کلیه هم‌وطنانمان تقاضا داریم که در رساندن هرگونه مدرک و عکس و خبر از شهدای آن واقعه و آدرس گورهای جمعی آن و خلاصه هرگونه کمک و اطلاعات به این جنبش دادخواهی، یاری رسانند.

واقعیت این است که عدم محاکمه و حسابرسی از عاملان آن قتل عام نتیجه اش اعدامهای سرسام آور امروزین و نقض فاحش حقوق بشر حتی تا همین امروز است.... بطوریکه روزی نیست که در زندان شاهد اعدام تعدادی از هم بندی‌هایمان و یا شاهد ابلاغ تاریخ اجرای حکم آنها،‌ باطل کردن شناسنامه ها توسط اجرای احکام زندان و انبوه انتقالها به انفرادی برای اجرای حکم اعدام نباشیم... در شرایطی که هر باز شدن ِ درب در هر بند زندان «‌میتواند ناقوس مرگ عده ای باشد»‌ و تنها معنای زمان انتظار هولناک اعدام است...

لذا درخواست و قدردانی ما از همه هموطنان و فعالین جنبش دادخواهی برای به محاکمه کشاندن عاملان و آمران کشتارها،‌ درخواست کسانی است که در مقابل و یا در زیر طنابهای دار ایستاده اند...!!!
تحریمهای اخیر سپاه پاسداران،‌ تحریم اصلی ترین اهرم سرکوب و خفقان و ضمانت کشتارهاست،‌ تحریم سپاه جلوگیری از هزینه کردن منابع و ثروت مردم ایران است برای کشتار مردم ایران و منطقه... و این موجب خوشحالی هر ایرانی آزاده خواهد بود....

باشد که همانطور که مقاومت مردم ایران اقدامات ماجراجویانه هسته ای را به تله ای اتمی برای خود رژیم تبدیل کرد در این کارزار دادخواهی به گفته خانم مریم رجوی:‌ طنابهای داری که به گردن جوانان ایران انداخته اند، حلقه آتشی گردد بر گریبان آمران و عاملان آن کشتار و حماسه ای باشد برای نجات ایران و ثبت در تاریخ.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج
۸ مرداد ۹۶