Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

گارد ویژه زندان گوهردشت کرج، روز یکشنبه هشتم مردادماه به سالن ۱۲ واقع در بند ۴، که بند زندانیان سیاسی و عقیدتی است به طور وحشیانه حمله کرده و این زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در ادامه آنها زندانیان را به ضرب و شتم به سالن ده که مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سیستم شنود است منتقل کردند.
گارد سرکوب به وسایل شخصی زندانیان آسیب فراوانی وارد کردند.
این زندانیان هنگام جابجایی اجباری و یورش به اعتراض و شعار علیه گارد ویژه اقدام کردند.
مدتهاست که بعد از اعدام جمعی تعدادی از زندانیان اهل سنت در سالن ۱۰ بند ۴،‌ دژخیمان رژیم اقدام به تخلیه این سالن برای محدود و ایزوله سازی بیشتر کار میکردند و تمامی پنجره های این سالن را با ورقه های فلزی مسدود کرد و اقدام به نصب دستگاههای شنود و دوربین های مراقبتی کرده اند. هنوز از وضعیت زندانیان هیچ اطلاعی در دست نیست.