Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اعضای مجلس ارتجاع ضمن اذعان به اعدامهای گسترده و شیوع روزافزون اعتیاد و نابودی روزافزون جوانان در حاکمیت فاسد آخوندی، اعتراف کردند که چند هزار آدم منتظر اجرای حكم اعدام اند، و روزی نیست كه حتی در شهرهای زیر ۵ هزار نفر، اعدامی نداشته باشیم.

روزی نیست كه حتی در شهرهای زیر ۵ هزار نفر اعدامی نداشته باشیم
احساس میشه كه چون ما در مقابل مبارزه با مواد مخدر كم آوردیم داریم روی می آریم به تخفیف مجازات...
امروز بیشترین اعدام رو داریم و بعد هم بیشتر خواهد شد مگر عزیزان طراح نمی بینند كه بسیاری از جوانهای ما تو پاركها در خیابانها و در بسیاری از مكانهای خلوت دارند اعدام میشوند ما روزی نیست كه حتی در شهرهای زیر ۵ هزار نفر اعدامی نداشته باشیم منتهی اعدامش اینه كه طرف رفته معتاد شده و دیگه كم كم او رو جامعه رها كرده شب می افته می میره بنابراین امروز اعدام بیشتره
رادیو رژیم ۲۵ تیر ۹۶

چند هزار آدم منتظر اجرای حكم اعدام اند
برای كسی كه راهی و علاجی و چاره ای بجز حمل چند كیلو در یك منطقه مرزی كه نه كار هست نه درآمد هست نه راهی برای اشتغال هست نه راهی برای نجات خانواده اش هست اعدام چاره ساز نیست عزیزان.
الان فرصت دسترسی به مواد مخدر كمتر از چند دقیقه هست چند هزار آدم منتظر اجرای حكم اعدام اند.
رادیو رژیم ۲۵ تیر ۹۶

خدری، مجلس رژیم ۲۵ تیر:
حکم اعدام برای کسی برای نجات فرزند چهارساله‌اش مواد مخدر حمل کرده
به عنوان كسی كه سالها در دادگاه انقلاب بودم و قریب به ده هزار حكم درباره مواد مخدر صادر كردم و با این قضیه كاملا آشنا هستم توجه كنند
هیچ كشوری به اندازه ایران درباره مواد مخدر احكامی شدیدتر نداشته است مگر بر اساس ماده هشت قانون اصلاح مبارزه به مواد مخدر صد گرم هروئین و كراك در قانون ما مگر اعدام نمیشود؟ چه مبارزه ای سخت تر از این؟ چه موفقیتی برای ما حاصل شده است؟ چرا ما برای یك تصادف ساده كارشناس می فرستیم اما برای یك مجازاتی كه اعدام است یك جامعه شناس یك روانشناس نمی فرستیم تا بداند بر اساس چه انگیزه ای مرتكب این جرم شده است؟.

در دادگاه انقلاب كه كیفرخواست اعدامی برای شخصی صادر شده است كه مجبور شده است برای درمان فرزند چهارساله خود به حمل مواد مخدر روی آورده است.