Pin It

خانواده های بعضی از زندانیانی که طی چند روز اخیر به سلولهای انفرادی منتقل گردیده اند برای آخرین دیدار فرزندانشان به زندان گوهردشت رفتند.

به گفته این خانواده ها حکم اعدام حداقل ۱۳ زندانی قرار است به زودی اجرا گردد.

جمع زیادی از خانواده های محکومین به اعدام روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه؛ در پشت دربهای زندان تجمع کرده بودند.

اسامی سه تن از محکومینی که قرار است بامداد روز چهارشنبه ۲۱ تیر اعدام شوند عبارتند از: مهدی احمدی، حمید اسلامی و نادر احمدی است.

بر اساس گزارش زندانیان، از برخی از عوامل زندان گوهردشت شنیده اند که در زندان گوهردشت ۱۱۷ نفر قرار است تا شروع ماه محرم اعدام شوند. و به همین خاطر روزهای اجرای حکم اعدام در زندان گوهردشت از یک روز در هفته چهارشنبه به دو روز در هفته یکشنبه و چهارشنبه افزایش یافته است.

هفته گذشته نیز تعدادی از زندانیان را روز یکشنبه در زندان گوهردشت اعدام کرده بودند که برخی از آنان را از زندان قزلحصار به این زندان منتقل کرده بودند. اسامی اعدام شدگان در روز یکشنبه گذشته یازدهم تیر انتشار نیافت و فقط اسامی تعدادی از افرادی که روز چهارشنبه ۹ یا ۱۰ نفراعدام گردیدند انتشار رسمی یافت.

به گفته زندانیان به خانواده هایشان در زندان گوهردشت به زندانیان محکوم به اعدام که بیش از ۱۰ سال است در زندان بوده اند ۴۵ روز فرصت داده شده که رضایت بگیرند در غیر اینصورت حکم اعدامشان اجرا خواهد شد.