Pin It

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت در زندان گوهردشت

زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت در سالن ۲۱ بند ۷ زندان گوهردشت؛ بیش از یک هفته است که با قطعی آب گرم مواجه هستند.

با وجود پیگیری های متعدد؛ دژخیمان زندان این مشکل را حل نکرده اند.
زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت قطع آب گرم در آستانه نمایش انتخابات را از سوی دژخیمان زندان امری عمدی می دانند. گزارش می شود که به سبب استفاده از آب سرد برای نظافت و شستشو؛ جمعی از زندانیان بیمار و بیماری بعضی تشدید شده است.