Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، خواستار «پایان دادن به اذیت و آزار» رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ... توسط قوه قضاییه رژیم شد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود با اشاره به وضعیت جسمی رضا شهابی، که در حال حاضر در مرخصی استعلاجی بسر می برد، نسبت به بازداشت مجدد او هشدار داده و بازگرداندن او را به زندان به معنای «به خطر انداختن سلامتی وی» توصیف کرده است.
ماموران امنیتی رضا شهابی را در خرداد ١٣٨٩ بازداشت و سپس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و به اتهام «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملّی» به پنج سال حبس محکوم کردند.
در آغاز هفته جاری، پنج سازمان سندیکائی فرانسه نیز با ابراز «نگرانی شدید خود از احضار رضا شهابی به دادگاه رژیم در تهران» ، یاد آوری کردند که رژیم ایران باید به «قراردادهای سازمان جهانی کار در رابطه با آزادی سندیکائی» متعهد باشد.