Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج طی نامه یی از اعتراضات مردمی خوزستان حمایت کرد.

خالد حردانی در این نامه می نویسد: «اهواز شهر ماست؛ به دلیل بی کفایتی مسئولین استانی، کشوری (بخوانید رانت خواران، دزدان و غارتگران اموال ملی) شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان در آستانه یک قیام بزرگ و واقعی است تا تنه های پوسیده استبداد ملایان را در شراره‌های فروزان آزادی و عدالت شعله ور کند. ما در کناراعتراصات، خواسته ها و مطالبات به حق مردم به جان آمده اهواز و سایر شهرهای خوزستان هستیم.»