استرون استیونسون رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق حمله جنایتکارانه به لیبرتی را به شدت محکوم کرد و گفت: «کمپ لیبرتی با بیش از ۸۰ موشک مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از پناهندگان بی‌گناه کشته و مجروح شدند.

اتحادیه اروپا، ملل متحد و آمریکا هشدارهای ما را نادیده گرفتند و این خشمگین‌کننده است».
استرون استیونسون بی عملی یونامی در حفاظت از ساکنان را به شدت تقبیح کرد و آن را یک رسوایی برای ملل متحد نامید.
وی از دولت آمریکا خواست به تعهدات خود در قبال تضمین امنیت اشرفی‌ها در لیبرتی عمل کند و تاکید کرد: دولت آمریکا باید همه پناهندگان کمپ لیبرتی را فورا از عراق خارج کند.