بنا به گزارش رسيده از فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران 1اسفند 1388 از زمان دستگيري آقاي مجيد رضايي يكي از زندانيان دهه 60  و انتقال او به زندان اوين تاكنون هيچ خبري از وضعيت  وي در دست نيست.
آقاي مجيد رضايي 50 ساله در 10 دي ماه 1388ساعت 0500 توسط مزدوران اطلاعات آخوندي پس از يك يورش وحشيانه به منزل وي دستگير و به شكنجه گاه اوين منتقل شد , 5 نفر ازمزدوران اطلاعات درحاليكه اين خانواده همه در خواب بودند به منزل آنها هجوم برده و به مدت 3 ساعت تمامي نقاط منزل(ازجمله كمد لباس و اتاق خواب) را مورد بازرسي قراردادند. در اثر بازرسي وحشيانه مزدوران اطلاعات بعضي از وسايل اين خانه تخريب شد, كامپيوتر , رسيورماهواره, مداراك شخصي , دسته چك, دفترچه تلفن و ساير وسايل شخصي اين خانواده را نيز با خود بردند. همينطور مبلغي پول نقد از اين خانواده به بهانه هزينه انتقال آقاي رضايي به زندان اوين اخاذي كردند .
آقاي مجيد رضايي از زندانيان سياسي دهه 60 ميباشد , وي به مدت 10 سال در شكنجه گاههاي ضدبشري ولي فقيه بسربرده, و در اثر شكنجه هاي قرون وسطايي پرده هر دو گوش وي پاره شده و همينطور مبتلا به  ناراحتي قلبي و گوارشي شده است.
در پاسخ خانواده رضايي كه علت دستگيري را جويا شدند مزدوران اطلاعات گفتند بدليل حضور فرزند و برادرش در قرارگاه اشرف در عراق و تنظيم بودن ديش گيرنده ماهواره اين خانواده به سمت سيماي آزادي وي را دستگير كرده اند.
قابل توجه است كه  در هفته هاي گذشته در حمله به منازل موج بي سابقه اي از دستگيريها بوده است كه منجر به دستگيري چند هزار نفر شده است و در ميان آنها تعداد زيادي از زندانيان دهه 60 , فقط به دليل سياسي بودن و يا بودن يكي از اعضاي خانواده اشان در قرارگاه اشرف، دستگير و به زندان اوين منتقل شده اند.