ديكتاتوري آخوندي فشار بر زندانيان سياسي كه خانواده و بستگان آنان در اشرف هستند  را شدت بخشيده است.زنداني سياسي شبنم مددزاده كه در زندان مخوف اوين زنداني است، از ناراحتي قلبي رنج ميبرد، اما دژخيمان از حداقل رسيدگيهاي پزشكي به وي جلوگيري ميكنند.بنا به خبر ديگري، دژخيمان رژيم آخوندي «هادي عابد با خدا»، از زندانيان سياسي دهه 1360 را که دچار نقص شديد جسمي مي باشد دستگير و به زندان مرکزي رشت منتقل كردند. وي 50 ساله و دچار قطع نخاع ميباشد و قادر به انجام امور شخصي خود  نيست. او اخيراً در شعبه 2 دادگاه انقلاب رشت به 2 سال زندان تعزيري محکوم شد و در تاريخ 17 آبان ماه با يورش مأمورين وزارت اطلاعات به منزلش دستگير و به زندان مرکزي رشت منتقل گرديد. زنداني سياسي

 «هادي عابد با خدا» اعلام کرده است که در صورت انتقال به بند عمومي اقدام به اعتصاب غذا خواهد نمود. مشکلات جسمي اين زنداني به حدي حاد است که بهداري زندان رشت طي نامهاي به پزشک قانوني،  عدم تحمل کيفر او را تأييد کرده و خواستار اقدام در اين مورد شده است. بازجويان وزارت بدنام اطلاعات عليه او پروندهسازي نمودند. زنداني سياسي، هادي عابد با خدا، در دهه 1360 به دليل هواداري از سازمان مجاهدين خلق چند سال در زندانهاي اوين و قزل حصار تحت شديدترين شکنجههاي جسمي و روحي بسر برد. پاسداران هنگامي که قصد داشتند او را دستگير کنند بسوي وي شليک کردند که اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وي شد. هرمز عابد باخدا، برادر هادي،   در دهه 1360 بخاطر هواداري از سازمان مجاهدين در زندان اعدام گرديد.

 بيدادگاه تجديد نظر رژيم آخوندي، حكم اعدام محمدرضا علي زماني  را كه در جلسه دوم دادگاههاي نمايشي، توسط صلواتي، رئيس جنايتكار شعبه 15 بيدادگاه انقلاب رژيم صادرشده بود، مورد تاييد قرارداد.

سعيد حبيبي يكي ديگر از دستگير شدگان، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در اجتماعات، تباني با هدف اقدام عليه امنيت کشور، شرکت در مراسم يادبود شهيدان قتل عام سال 67 در خاوران، به سه سال زندان محكوم شده است. حكم وي توسط محمد مقيسهاي، از عاملان قتلعام زندانيان سياسي در سال 67 صادر شده است.

رژيم آخوندي به منظور زمينه سازي براي شكنجه و اعدام زندانيان سياسي و فشار بر خانوادههاي آنان، تمامي ملاقاتهاي زندانيان بند 209 زندان اوين را قطع كرده است.

اين اقدام ضدانساني دژخيمان، كه يادآور جنايات رژيم در دهه 60 ميباشد، باعث نگراني خانوادههاي زندانيان سياسي شده است.