بنابه گزارشات رسیده به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح روز دوشنبه(28دي88) تعداد زیادی از خانواده ها در مقابل دادستانی در بازار دست به تحصن زدند. بنابر اين گزارش: « صدها نفر از خانواده ها در مقابل دادستانی در بازار تهران از ساعت 10:00 صبح  دست به تحصن گسترده زدند. تا ساعت 10:30 بیش از 200نفر در این تحصن شرکت داشتند و هر لحظه بر تعداد متحصنین افزوده می شد. مردم برای اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و بخصوص خانواده های آنها به تحصن خانواده می پیوستند.آنها خواهان پاسخگویی و آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود هستند». در ادامه اين خبر آمده است: «
یکی از دختران جوان که در حال گرفتن عکس از این تحصن بود با یورش مامورین سرکوبگر دستگیر شد که با اعتراضات گسترده خانواده های متحصن مواجه شدند.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه نیروی انتظامی،لباس شخصیها و بسیج در آنجا حضور دارند و برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به فیلم برداری و گرفتن عکس از خانواده می کنند. ولی خانواده بی توجه به این اعمال اعلام کردن تا رسیدن به خواسته های خود به تحصن و اعتراضات  خود ادامه خواهند داد.این تحصن تا لحظۀ انتشار این خبر ادامه دارد.
همچنین شب گذشته بیش 600 نفر از خانواده ها در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و این اعتراضات تا پاسی از شب علیرغم سرما شدید زمستان ادامه داشت.سرکوبگران که خانواده ها و مردم را در محاصره خود داشتند سرخورده و مایوس ایستاده بودند.
از وضعیت و شرایط صدها نفر از زندانیان سیاسی خبری در دست نیست و به خانواده  آنها پاسخی مشخصی داده نمی شود و هنگام مراجعۀ خانواده به دادگاه انقلاب و زندان اوین از بودن عزیزانشان در بازداشت اظهار بی اطلاعی می کنند این در حالی است که بعضی از آنها از بند 209 تماس گرفتند و گفتند که در این بند در بازداشت بسر می برند.ولی مسئولین زندان اوین به خانواده ها می گویند که در لیست بازداشت شدگان نیستند. در حالی که دستگیر شدگان با حکم قضائی دادگاه انقلاب بازداشت شده اند به خانواده های آنها گفته می شود هنوز پرونده  آنها به دادگاه انقلاب ارجاع داده نشده است».