به‌دعوت جوامع ایرانیان هامبورگ، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، هموطنان آزاده و اشرف نشانها در این شهر در همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران و شهرهای شورشی روز جمعه ۱۵ آذر تظاهرات و راهپیمایی کردند.

صفحه1 از5903