یک عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم به وجود ۱۹ میلیون بد مسکن در سطح کشور اذعان کرد و گفت: علاوه بر کیفیت پایین بسیاری از سازه ها، پیش بینی مقاومت برابر بلایای طبیعی نیز در آنها صورت نگرفته است.

صفحه1 از5368