ادی راما نخست وزیر آلبانی انفجار نفتکش ها در دریای عمان را یک حرکت تحریک آمیز مهندسی شده توسط رژیم ایران دانست و تاکید کرد آلبانی در کنار آمریکا و عربستان و امارات ایستاده است.

صفحه1 از5820