مقاله ها

ساعت:12:31- ليلا زارعي يكي از شهيدان ميدان وليعصر تهران

دسته: قيام منتشر شده در 22 بهمن 1388
نوشته شده توسط همبستگي ملي

به گزارش رسيده از تهران در ساعت 1300- يك دختر 27ساله به نام ليلا زارعي در ميدان وليعصر تهران به شهادت رسيد. نامبرده در اثر شليك ماموران سركوبگر به شهادت رسيده است.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter