Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

با نزدیک شدن سرانجام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و زیرشبکه‌های مافیایی این ارگان سرکوبگر که بخش عمده‌ای از آن‌ها در زمینه‌های مالی، نفت و اقتصاد فعالیت دارند، هند، یکی از بزرگترین واردت کننده نفت ایران، اعلام نمود که خریدهای نفتی خود از رژیم آخوندی را تا سقف ۳۳ درصد کاهش خواهد داد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

به یقین یکی از تبعات فساد گسترده در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه همان موضوع بحران بانک‌ها در ایران می‌باشند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

۱.   سازمان مجاهدین خلق ایران, بار دیگر با استقبال اکید از بازگشایی پرونده سرلشگر بسیجی صیاد شیرازی, قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان, جلاد مردم کردستان, عامل تصفیه و اعدام پرسنل مردمی ارتش و جانشین رئیس ستاد کل قوای مسلح فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران, از قضائیه فرانسه خواست وقت کافی برای استماع کلیه شهود در دادگاه در نظر بگیرد و برای سهولت در کار دادگاه, پرونده لاجوردی جلاد اوین را هم به پرونده صیاد شیرازی بیفزاید.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

درحالیکه فساد سازمان داده شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به یقین یکی از دلایل شکست‌های اقتصادی در ایران می‌باشد، همچنان موضوع کشمکش میان باندهای متخاصم درون رژیم می‌باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی ضمن تائید این واقعیت و تبعات مخرب آن بر وضعیت معیشتی، اقتصادی و بازار کار و کسب در گزارشی «از گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی در چهار سال گذشته» خبر داده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بحران رکود اقتصادی که با خود به بروز بحرانی‌های متعدد دیگری از جمله تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکاری فقر و در نهایت فلاکت راه برده است، اکنون به موضوع جنگ باندها در درون دیکتاتوری خامنه‌ای تبدیل شده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ابعاد سرکوب در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به‌واقع تمامی مرزها را در نوردیده است، در تازه‌ترین نمونه خود به بیان اعترافاتی از سوی کارگزاران حکومتی در قوه قضائیه رژیم مبنی بر «وجود ۲۳۰۰ کودک» در زندان‌های ایران انجامیده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بحران‌های حاد اجتماعی به موازات سرکوب گسترده آحاد مردم به‌ویژه زنان، دختران و جوانان و نیز رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت، اکنون در راستای مخرب خود به بروز آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی راه برده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کمتر از دو هفته مانده به معرفی کابینه جدید دولت آخوند روحانی و با گذشت قریب هشت هفته از پایان نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه، هر روز جنگ قدرت و شقه نظام بر سر تعیین وزرای جدید در دیکتاتوری ولی‌فقیه افزایش می‌یابد.

صفحه1 از174