ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

پس از اینکه ایگور استراوینسکی قطعه ای موسیقی باله برای موسسه برادوی تصنیف نمود، مدیر برنامه به او تلفن کرد که: «موفقیت موسیقی شما بازهم بسا بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد چنانچه در تنظیم سازها نیز تغییراتی دهید». و استراوینسکی به او پاسخ داد: «من الساعه با همین موفقیت بزرگ اول هم بسیار خوشحالم».

صفحه1 از178