تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام

هلند - آمستردادم - شنبه ۱۹ فروردین ۹۶ - شرکت جمعی از حامیان مقاومت در آمستردام در تظاهرات محکومیت حمله شیمیایی جنایتکارانه دیکتاتوری اسد به مردم بیگناه

تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام

تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام

تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام

تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام

تظاهرات محکومیت بمباران شیمیایی در سوریه در آمستردام