جشن هزارۀ فردوسی
 «هزارهٔ فردوسی (یا جشن هزاره فردوسی)، مجموعهٔ آیین ‌هایی بود که به مناسبت هزارمین سال میلاد فردوسی در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در تهران، طوس و دیگر شهرهای ایران برگزار شد.

«دریاچۀ طاق بستان ناگهان ناپدید شد»!

«دریاچۀ طاق بستان ناگهان ناپدید شد»!

فیتزجرالد انگلیسی ـ مترجم رباعیّات خیام

 فیتز جرالد انگلیسی ـ مترجم رباعیّات خیام

 اِدوارد فیتزجِرالد (زادۀ 31مارس1809 ـ درگذشتۀ14ژوئن1883)، نویسندۀ انگلیسی که رباعیّات خیام نیشابوری را برای نخستین بار به انگلیسی ترجمه کرد و به این اعتبار، هم خود معروف شد و هم خیام شهرتی جهانی پیداکرد.

نامه آبراهام لینکلن به معلّم پسرش

نامه آبراهام لینکلن به معلّم پسرش

نگاهی به «عرفان ایرانی»

نگاهی به «عرفان ایرانی»

 «عرفان ایرانی» به عکس «تصوّف اسلامی» یا «تصوّف بغداد» که از راه پشمینه ‌پوشی، ریاضت‌ کشی و گریز از مردم، زهد و تنزّه ‌طلبی فردی، خودآزاری، و دوری از شادی و برخورداری از زندگی و وحشت از غضب خدا و عذاب دوزخ, در جستجوی تقرّب و نزدیکی به خداست، خدا را در زندگی، آمیزش، دلسوزی و عشق به خلق می‌جوید، با ریاضت‌کشی، نفرت از خود و خلق، خودآزاری و کینه و گریز از زندگی دشمنی می‌ورزد و با ریاکاری مذهبی ستیزی آشتی‌ناپذیر دارد.

 

 «آن یک گلیم خویش به در می برد ز آب

 وین سعی می کند که بگیرد غریق را»

صفحه1 از61