در أوائل دهه ٩٠ میلادى واقعه اى در جهان اتفاق افتاد که گمان مى رفت آخرین لکه ننگ باقى مانده بر پیشانى جهان متمدن، یعنى شکل قانونى و نهادینه شده زیر پا گذاشتن کرامت انسان، براى همیشه زدوده شده باشد.

در مقاله گذشته به سیاست رسمی رژیم و تمامی باندهایش در رابطه با نسل کشی سال شصت و هفت اشاره کرده و گفتم که این سیاست بر اساس مخفی کاری و در بی خبری نگه داشتنِ مردم و جامعه بین المللی بنا شده بود.

دوست و دشمن در این نکته با هم متفق القولند که مجاهدین بزرگترین چالش حکومت آخوندها در ایران طی تقریبا چهار دهۀ گذشته به حساب می آیند.

مجلس نمایندگان و سنای ایالات‌متحده لایحه تحریم‌های گسترده علیه رژیم حاکم بر ایران را با اکثریتی قاطع تصویب کردند به گونه‌ای که رئیس‌جمهور امریکا اگر هم می‌خواست نمی‌توانست آن را وتو کند۰

صفحه2 از676