از داخل لنز دوربین به خواهر مریم که چون کوهی سربلند و مغرور بر روی سن در سالن ویلپنت پاریس ایستاده است نگاه می‌کنم.

دو هفته از گردهمایی باشکوه ویلپنت میگذرد. اما هنوز شور و حال وصف ناشدنی از حمایتهای پربار و پرشور هواداران این مقاومت یا بهتر بگویم یاوران همیشگی مردم ایران همراه با اهتزاز پرچم‌های سه رنگ خورشید نشان که از یک همبستگی ملی برای آزادی هموطنان میگذرد... ... روزهای مرا پر میکند.

جماعتى که منافع خود را در برقرار ماندن نظام ولایت‌فقیه می‌بینند عادت دارند به خود بگویند که جواد ظریف را دوست دارند و " تبحر" دیپلماتیک او را با آب و تاب بسیار مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهند و با عرض معذرت از همه‌ی هموطنان عزیز او را با مرحوم مصدق هم مقایسه می‌کردند (بعد از برجام این شوخ چشمی‌ها تا حدى فروکش کرده است).

صفحه10 از676