روزی که سید علی از سر ناچاری دستها را بالا برد و «حق مسلم» را دو دستی تقدیم کرد و اجازه داد تا بیایند و درِ تنور هسته ای اش را گل بگیرند، هرگز تصور نمی کرد که این تسلیمِ از سر درماندگی و افلاس به سریالی از برجام های حکومت بر باد دِه منجر و منتهی خواهد شد.

قتل ناجوانمردانه اصغر نحوی پور به دست نیروهای سرکوبگر انتظامی که به‌طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و امواجی از خشم و تنفر مردم و انسان‌های هومانیست را علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه پدیدار نمود، به یقین بازتاب منطقی همان فرمان «آتش به اختیار» از سوی خامنه‌ای طلسم شکسته است که در هراس از جوش و خروش جامعه علیه بربریت و سبعیت رژیم، برای کشتار مردم، جوانان و یا زنان و دختران میهن امان صادر شده است.

ـــ اصغر نحوی پور سابقه ی مخالفت با آخوند جماعت و ابراز تنفر از حاکمیت آخوندی را دارد.
ـــ اصغر نحوی پور در بین ورزشکاران و جوانان محل زندگیش محبوب است و حرفش پذیرفتنی است، مردم برایش احترام قائلند و دوستش دارند.
ـــ اصغر نحوی پور خوشنام است، ورزشکاری روشنفکر است، با تعصب دینی و خرافات مذهبی مخالف است و این را آشکارا و بارها جار زده است.
ـــ اصغر نحوی پور دارد در میان جوانان تکثیر می شود، در خانه ها و مجلس ها و محفل های محله حرف و سخنش با نظر تائید آمیز تکرار می شود.

شرح ماجرا:
اصغر نحوی پور در ایستگاه مترو منتظر رسیدن قطار است. ناگهان سر و کله آخوندی پیدا می شود و به اسم امر به معروف و نهی از منکر گیر می دهد به وضع ظاهری زنی که او هم منتظر رسیدن قطار است. آخوند عمدن و بلند بلند و بصورت کاملن تحریک آمیز به آن زن اهانت می کند. ول کن هم نیست، آنقدر تکرار می کند که اصغر نحوی پور را عصبانی و وادار به واکنش می کند. 

صفحه9 از676