در معرکه عدل ایستاده ام
خیره به انگشتان بریده ای برخاک
که بوی قرص نان میداد
نعره تکبیر! که این حکم حد سرقت است
آن دورتر
در آدینه نماز
جن ها و سارقان هست و هرآنچه هنوز نیست
ورد خوانان
 سم بر چمن میکوبند
و سر به مهر
و من حیران که چونان آن انگشتان فربه و پر عقیق
سالم میخزند بر جا نماز!!

آه ای حدود تاریخ
تو حاکم باش!

"نان‌آور" این نوشته، آن نان‌آوری نیست که در فرهنگ ما ایرانیان بکارگیری و اطلاق آن، درباره فردی و یا کسی، مفهومی با ارزش و مثبت دارد.

جمعه شب (۲۸ ژوئیه - ششم مرداد)، از کاخ سفید خبر رسید که رئیس‌جمهور این کشور «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات ساز ایران را که سه‌شنبه ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسیده بود را امضا خواهد کرد.

صفحه7 از676