امروز کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور امریکا لایحه ى تحریم هاى جدید علیه روسیه، کره ى شمالى و ایران را امضاء کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد. و ظرف ۹۰ روز باید اعمال واجرا شود. حتى در صورت تغییر رئیس جمهور، لغو این قوانین بسیار دشوار خواهد بود.

ــــ کاذبان و متقلبان خودپرست مشغله
پرداز سیاسی به هر آیین و موضع سیاسی
و اجتماعی که باشند اگر به عناوین مختلف
به ابقای رژیم حتا به بهانه تقویت یک
جناح علیه جناح دیگر، باید بدانند که از
زمره خائنان به ملک و ملت اند.
 ـــ ما به سن خود دیده ایم کسانی را که
از موضع به اصطلاح روشنفکری سیاسی
به تداوم حاکمیت ارتجاع و استبداد البته
با حاشا و انکار، کمک کرده اند.

صفحه6 از676