شمار قربانيان انفجار بمبی در آرامگاهي در سند پاكستان از ۷۰ تن گذشت. اين انفجار كه در آرمگاه يكي از عالمان صوفي در منطقه سهوان سند رویداد، بیش از ۱۵۰ تن مجروح به جاي گذاشت. ۴ کودک و ۱۲ زن از جمله کشته شدگان هستند.

به گزارش خبرگزاري آناتولي، مهاجم انتحاری از درب "طلایی" این آرامگاه وارد محوطه شده و در هنگام اقامه نماز مغرب اقدام به انفجار کرده است.
شبه نظاميان داعش مسئوليت اين انفجار جنایتکارانه را بر عهده گرفتند.