مستقر شدن نیروی سرکوبگر انتظامی در تهران در وحشت از خیزش مردمی

دیکتاتوری آخوندی در وحشت از تکرار قیام ۸۸ در آستانه نمایش انتخابات و همچنین به منظور ایجاد رعب و وحشت از شب گذشته مأموران سرکوبگر خود را در نقاط مختلف تهران مستقر کرده است.

خبرگزاری حکومتی ایسنا امروز جمعه اول اردیبهشت در این باره گزارش داد: «همزمان با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، ماموران پلیس پایتخت در نقاط مختلف تهران حضور یافتند تا نسبت به تامین نظم و امنیت پایتخت اقدام کنند. ماموران پلیس پایتخت در شب اعلام اسامی افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در نقاط مختلف تهران مستقر شدند». این خبرگزاری حکومتی افزود:‌ «در حال حاضر نیز استقرار ماموران در برخی نقاط شهر ادامه دارد».