تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنندج

کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنندج ‌ظهر امروز پنجشنبه در مقابل دانشکده فنی مهندسی سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها در اعتراض به کاهش حقوق‌هایشان و با انتقاد از نحوه مدیریت رئیس دانشگاه آزاد کردستان، تجمع و خواستار رسیدگی و دریافت حقوق و مزایای واقعی خود شدند.