هلاکت ۱۰ تن دیگر از مزدوران اعزامی نیروی تروریستی قدس در سوریه

رسانه های آخوندی از هلاکت ده تن دیگر از مزدوران اعزامی نیروی تروریستی قدس به دست رزمندگان سوری خبر دادند.

این مزدوران امروز و فردا در شهرهای قم و مشهد به گور سپرده خواهند شد.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۳۰ فروردین ۹۶