روز ۲۹ اسفند جمعی از مداحان نزد خامنه ایی رفتند،در این مراسم خامنه ایی با حمله به باند آخوند روحانی گفت:  «برخی افراد که با به رُخ کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند». وی افزودند: این فریفتگان غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند،  در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان،  و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر».
خامنه ایی مجهیز گویی مشمئز کننده مدیحه سرایان را به استمرار این عوام فریبی تشویق نمود وآنرا نیاز نظام دانسته و گفت: «شاعران خوش‌ذوق و مداحان خوش‌بیان اهل‌بیت باید متناسب با نیاز و وظایف امروز، افکار و جهت‌گیریهای آن بزرگواران را به گفتمانی رایج در جامعه تبدیل کنند. این حرکت، کشور و نظام و مردم را عزتمند و پابرجا و مشکلات را برطرف خواهد کرد و اگر ما جامعه‌ای با ثبات و برخوردار از مدیریت خوب، استقلال و آزادی داشته باشیم، بهترین تبلیغ برای اسلام خواهد بود».