خبرگزاري اسپوتنيك روسيه روز پنجشنبه 28 بهمن گزارش داد دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در حال بحث با تعدادي از كشورهاي عربي درباره تشكيل ائتلاف نظامي عليه رژيم ايران است.

بنا به اين گزارش قرار است از جمله  عربستان، امارات، مصر و اردن به ائتلاف جديد عليه رژيم ايران بپيوندند.