عکس آرشیوی است

کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل مقابل ساختمان استانداری رژیم در اردبیل برای دومین بار در این ماه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این تجمع که روز چهارشنبه (۲۷ بهمن ماه ۹۵) انجام شد   به وضعیت نامعلوم شغلی وبلاتکلیفی در دریافت مطالبات عقب افتاده خود اعتراض کردند.
در کارخانه ذوب آهن اردبیل بیش از ۴۰۰ نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که ۱۳ ماه حقوق آنها پرداخت نشده است.