درحالیکه آخوند روحانی ضمن مجیز گویی های مشمئز کننده برای ولی فقیه ارتجاع، حملات باند خامنه ای به خاطر سند ۲۰۳۰ یونسکو را زیر ضرب می برد، خامنه ای که خودش این موضوع را علم کرده بود، به بهانه دیدار با برخی سرکردگان جنگ، روحانی را در شمار قبول کنندگان سند ۲۰۳۰ سازمان ملل مورد حمله قرار داد.

سخنگوی وزارت خارجه رژیم هراسان از تشکیل ائتلاف عربی و بین المللی و اظهارات رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا در محکومیت برنامه موشکی و مداخلات تروریستی حکومت آخوندی، گفت: این از عجایب روزگار ماست که کمتر از ۴۸ ساعت پس از انتخاب رئیس یک دولت به کشوری در منطقه سفر می کند و در آنجا چنین سخنان خصمانه ای علیه حاکمیت ما به زبان آورد.

صفحه1 از5175